post

Mobile-First, Cloud-First: wat betekent deze strategie van Microsoft voor de System Center suite? SCCM en SCOrch kwamen in deel 1 aan bod. Deze blog is het de beurt aan SCDPM en SCSM en SCVMM.

System Center Data Protection Manager (SCDPM)

SCDPM begon ooit met een grote voorsprong op de concurrentie. Dit is echter niet meer het geval en is SCDPM achterop geraakt. Dat komt onder andere door de beperkte inzetbaarheid van SCDPM zelf. Het pakket is primair gericht is op Microsoft-gebaseerde workloads. Bovendien heeft SCDPM 2016 de mogelijkheid om VMware VMs op host level te beschermen
– geïntroduceerd met Update Rollup 11 voor SCDPM 2012 R2 – ‘tijdelijk’ verloren. Hoewel de verwachting is dat dit met een toekomstige update voor SCDPM 2016 wordt opgelost, draagt dit niet bij een bredere acceptatie van SCDPM 2016. Voor SCDPM zijn er twee Azure-gebaseerde alternatieven beschikbaar: Site Recovery, een Disaster Recovery as a Service (DRaaS) oplossing, en Azure Backup, een Backup as a Service (BaaS) oplossing.

Hoewel dit veelbelovend klinkt, zijn het echter geen volwaardige SCDPM vervangers. Zo levert Azure Backup bijvoorbeeld geen workload-specifieke integratie voor bijvoorbeeld SQL, Exchange en SharePoint. SCDPM wel. Hierdoor moet er eerst vanuit de toepassingen zelf een backup gemaakt worden die vervolgens weer opgepakt wordt door Azure Backup. SCDPM maakt direct vanuit de toepassingen – terwijl deze live zijn(!) – backups. Die zijn daardoor eenvoudiger en zonder tussenstap terug te zetten. Azure Backup heeft een centrale console, maar deze is beperkt tot VM snapshot backups. Hierdoor kent Azure Backup een relatief hogere beheerinspanning dan SCDPM waarbij vanuit één en hetzelfde console compleet beheer mogelijk is. Site Recovery is niet zozeer een backup-oplossing, maar eerder (zoals de naam al aangeeft) een ondersteunend middel voor Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR). SCDPM is in staat om met Azure te integreren. In dat geval wordt er een Azure Backup Agent op de SCDPM backup server(s) geïnstalleerd. Dit maakt het mogelijk om naast de ‘disk-to-disk’ backup (SCDPM) ook van ‘disk-to-Azure’ (SCPM backup server naar Azure) een backup te maken.

SCDPM 2016 en de toekomst

SCDPM blijft een incompleet product met een beperkte inzetbaarheid. Evident is dat de concurrentie veel verder is. Het enige voordeel van SCDPM is dat de licentiekosten onderdeel uitmaken van de System Center 2016 stack licenties en dat – wanneer deze al betaald zijn – SCDPM 2016 dus ‘gratis’ is.

De Azure gebaseerde alternatieven voor SCDPM zitten momenteel nog niet op het gewenste niveau qua mogelijkheden, functionaliteit en licentiemodel. De verwachting is echter dat deze Azure varianten snel verder zullen ontwikkelen, waardoor daar verandering in komt. Het is dan ook waarschijnlijk dat SCDPM op termijn naar Azure verhuist. Er zal on-premise beperkte aanwezigheid blijven omdat het grootste gedeelte vanaf dat moment in het Azure portal leeft.

In de Azure Marketplace zijn ook de Azure backup/BCDR oplossingen van concurrenten zoals Veeam, Veritas en EMC2 beschikbaar. Hierdoor komen zowel SCDPM en de Azure varianten onder druk te staan. Dit is op zich goed, want dat zorgt ervoor dat er iets te kiezen valt.

System Center Service Manager (SCSM)

Vanaf de eerste dag dat SCSM uitkwam, was het voorzien van vele issues en uitdagingen. Van een trage interface en stabiliteitsproblemen tot een zeer grote resource footprint aan toe. Hoewel SCSCM 2016 sneller, stabieler en compacter geworden is, is het nog steeds het meest controversiële onderdeel van de System Center stack en heeft het daardoor zowel felle tegenstanders als fervente aanhangers. De laatste groep kan vooral de hoge mate van aanpasbaarheid van SCSM zeer goed waarderen. Hierdoor is SCSM goed aan te sluiten op de processen en procedures van veel organisaties. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat de TCO – bij gebrek aan goede aansturing – (te) hoog wordt.

SCSM 2016 en de toekomst

Hoewel SCSM 2016 zich laat verbinden met Operations Management Suite (OMS), de Azure log analyse dienst, is de Azure connectiviteit beperkt. Tevens is er geen Azure-eigen alternatief beschikbaar. In de Azure Marketplace wordt er weliswaar een service management oplossing van Cherwell aangeboden, maar dit is een niet-Microsoft oplossing. Momenteel is Microsoft zelf vaag over de roadmap van SCSM en is het dus vrijwel onmogelijk om hier een gefundeerde uitspraak over te doen. Hierdoor kan het alle kanten op gaan. Dit heeft als direct gevolg dat het draagvlak voor SCSM verder afbrokkelt. Het enige voordeel van SCSM is net zoals bij SCDPM: de SCSM licentiekosten zijn onderdeel van de System Center 2016 stack licenties en – wanneer deze al betaald zijn – is SCSM 2016 dus ‘gratis’.

Omdat SCSM een codebase heeft die, op zijn zachts gezegd, onderhoudsgevoelig is en SCSM zich daardoor niet eenvoudig laat porteren naar een Azure gebaseerde dienst, is er een reële kans dat Microsoft een cloud gebaseerde tegenhanger (ServiceNow?) zal overnemen of start met de ontwikkeling van een volledig nieuwe Azure gebaseerde dienst, gericht op servicemanagement. SCSM zelf zal niet as-is naar Azure overgaan, waarmee het net zoals SCOrch uiteindelijk zal verdwijnen. Houd overigens ook in gedachte dat SCSM 2016 een Mainstream Support End Date kent van 11 januari 2022. Tot die tijd wordt SCSM sowieso door Microsoft ondersteund.

System Center Virtual Machine Manager (SCVMM)

SCVMM is het component van de System Center stack dat ooit bedoeld was om de Private Cloud, zoals Microsoft die toen voor zich zag, te realiseren. Inmiddels heeft Microsoft echter afscheid genomen van deze denkrichting en richt het zich meer op de hybride cloud: een on-premise datacenter dat nauw verbonden is met Azure. Hierdoor is SCVMM eigenlijk een component geworden dat zichzelf heeft overleefd. Uiteraard is het nog steeds prima tooling om grote Hyper-V omgevingen mee te beheren en te onderhouden, maar de praktische inzetbaarheid van bepaalde functionaliteit is beperkter geworden. Hoewel SCVMM 2016 met Azure kan integreren is de functionaliteit zeer beperkt en ziet het er niet naar uit dat dit in de toekomst exponentieel zal groeien, ondanks het feit dat Azure Recovery SCVMM zelfs vereist voor een failover naar een tweede datacenter.

SCVMM 2016 en de toekomst

Steeds meer producten van Microsoft zijn in staat tot ‘zelfmanagement’ dus zonder inzet van aanvullende beheertooling. Hetzelfde is van toepassing voor Hyper-V en Failover Clustering van Windows Server 2016, waardoor deze systemen in staat zijn zelfstandig bepaalde taken uit te voeren waarvoor eerst SCVMM nodig was. De algemene verwachting is dat zelfmanagement in de toekomst een hogere vlucht zal nemen, waardoor de toegevoegde waarde van beheertooling zoals SCVMM verder afneemt. Hoewel SCVMM 2016 deel uitmaakt van de System Center 2016 stack en dus Mainstream Support geniet tot 11 januari 2022, is de kans klein dat er na deze versie een volwaardig opvolger zal uitkomen. Tegen die tijd zullen de meeste workloads in de cloud draaien en vanuit daar beheerd worden. Voor wat nog lokaal draait is er dan behoefte aan een console dat centraal inzicht biedt en minder aan uitgebreide management functionaliteit. Waar aanvullende aansturing nodig is, zal dat veelal vanuit de cloud plaatsvinden met lokaal een soort proxy-achtige oplossing om de on-premise workloads op een veilige manier naar Azure te ontsluiten.]]>

Leave a comment